بانک نمونه سوالات دروس دبیرستان


+ نمونه سوالات تستی درس هندسه (2) سوم دبیرستان

 نمونه سوالات تستی درس هندسه (2) سوم دبیرستان همراه با پاسخنامه تشریحی به صورت رایگان و با قابلیت دریافت ( دانلود ) و چاپ آسان در سایت دبیریار در اختیار دانش آموزان می باشد.

www.dabiryar.com

نویسنده : دبیریار ; ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩
comment نظرات () لینک

+ نمونه سوالات تستی درس جبر و احتمال سوم دبیرستان

 

نمونه سوالات تستی درس جبر و احتمال سوم دبیرستان همراه با پاسخنامه تشریحی به صورت رایگان و با قابلیت دریافت ( دانلود ) و چاپ آسان در سایت دبیریار در اختیار دانش آموزان می باشد.

www.dabiryar.com

 

نویسنده : دبیریار ; ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩
comment نظرات () لینک

+ نمونه سوالات تستی درس زبان انگلیسی دوم دبیرستان

نمونه سوالات تستی درس زبان انگلیسی دوم دبیرستان همراه با پاسخنامه تشریحی به صورت رایگان و با قابلیت دریافت ( دانلود ) و چاپ آسان در سایت دبیریار در اختیار دانش آموزان می باشد.

www.dabiryar.com

نویسنده : دبیریار ; ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩
comment نظرات () لینک

+ نمونه سوالات تستی درس زیست شناسی دوم دبیرستان

نمونه سوالات تستی درس زیست شناسی دوم دبیرستان همراه با پاسخنامه تشریحی به صورت رایگان و با قابلیت دریافت ( دانلود ) و چاپ آسان در سایت دبیریار در اختیار دانش آموزان می باشد.

www.dabiryar.com

نویسنده : دبیریار ; ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩
comment نظرات () لینک

+ نمونه سوالات تستی درس شیمی دوم دبیرستان

نمونه سوالات تستی درس شیمی دوم دبیرستان همراه با پاسخنامه تشریحی به صورت رایگان و با قابلیت دریافت ( دانلود ) و چاپ آسان در سایت دبیریار در اختیار دانش آموزان می باشد.

www.dabiryar.com

نویسنده : دبیریار ; ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩
comment نظرات () لینک

+ نمونه سوالات تستی درس فیزیک دوم دبیرستان

نمونه سوالات تستی درس فیزیک دوم دبیرستان همراه با پاسخنامه تشریحی به صورت رایگان و با قابلیت دریافت ( دانلود ) و چاپ آسان در سایت دبیریار در اختیار دانش آموزان می باشد.

www.dabiryar.com

نویسنده : دبیریار ; ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩
comment نظرات () لینک

+ نمونه سوالات تستی درس زبان انگلیسی اول دبیرستان

نمونه سوالات تستی درس زبان انگلیسی اول دبیرستان همراه با پاسخنامه تشریحی به صورت رایگان و با قابلیت دریافت ( دانلود ) و چاپ آسان در سایت دبیریار در اختیار دانش آموزان می باشد.

 

www.dabiryar.com

نویسنده : دبیریار ; ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

+ نمونه سوالات تستی درس فیزیک اول دبیرستان

نمونه سوالات تستی درس فیزیک اول دبیرستان همراه با پاسخنامه تشریحی به صورت رایگان و با قابلیت دریافت ( دانلود ) و چاپ آسان در سایت دبیریار در اختیار دانش آموزان می باشد.

www.dabiryar.com

نویسنده : دبیریار ; ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک

← صفحه بعد